بیم نرم افزار نیست بلکه یک مفهوم است!!

بیم نرم افزار نیست بلکه یک مفهوم است!!

بیم یا همان مدلسازی اطلاعات ساختمان با ورود به دنیای مهندسی موجب تحولی بنیادین در فناوری های ساخت و مدیریت شد.

قدرت بیم در ساختمان مربوط به ترسیمات نیست؛ با وجود اینکه در بیم مدلسازی سه بعدی ساختمان انجام می گیرد ولی این گوشه ای از عملکرد بیم می باشد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان بصورت تخصصی مربوط به همکاری و هماهنگی گسترده بین کارفرما، پیمانکار و مهندسین می باشد پس به راحتی می توان درک کرد که بیم برای همه سودآور خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  bim چیست؟

در مدلسازی اطلاعات ساختمان تمامی فرآیند مدلسازی خواهد شد یعنی باید علاوه بر مدل سه بعدی، مدلسازی زمان، هزینه، فرآیند ساخت و مدیریت نیز تحلیل و پیاده سازی شود.

یک مدل بیم مدلی کاملا هوشمند و پارامتریک هست که این مهم ترین مشخصه آن می باشد.

bim level

در بیم با استفاده از اطلاعات دیجیتال به شیوه ای نوین داده ها مدل و تحلیل یا حتی جابجا می گردند.

در نظر داشته باشید که این نرم افزار ها هستند که در خدمت نیاز های مدلسازی بیم قرار می گیرند پس بیم یک فرآیند اطلاعاتی است که با ابزاری مثل نرم افزار پیاده سازی می شود بنابراین باید بین بیم و نرم افزار تفکیک قائل شویم.

بیم همه ی تصمیمات آینده را تحت یک مدل قضاوت می کند. خیلی ساده است وقتی شما یک مدل یکپارچه از تمامی اجزا در فرآیند ساخت داشته باشید پس قضاوت ها مناسب تری خواهید داشت.

BIM model

بیشتر بخوانید:  12 نرم افزار مدلسازی اطلاعات ساختمان

حال که با مفهوم بیم و ماهیت عملکرد آن آشنایی دارید بهتر بدانید که بیم بصورت گسترده ابعاد مختلف یک ساختمان را در خود جای می دهد

اشتراک گذاری
By | ۱۳۹۸-۷-۴ ۱۲:۰۸:۴۷ +۰۰:۰۰ فروردین ۶ام, ۱۳۹۸|bim|