مهندسی پیش از نرم‌افزار

مهندسی پیش از نرم‌افزار

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید قبل از ورود نرم‌افزارها به دنیای مهندسی، یک فرایند طراحی چه مراحلی را طی می‌کرد؟

با بیم‌وان همراه باشید تا این بار با تصویر به گذشته‌ی صنعت و مهندسی سفر کنیم.

پیش از رواج یافتن استفاده از نرم‌افزار در طراحی‌های مهندسی، فرایند آغاز ایده‌ی پروژه تا اجرای آن تعداد زیادی از نیروهای متخصص را درگیر می‌کرد لذا حضور مهندس معمار، عمران، مکانیک، برق و نیروهای متخصص مورد نیاز در کنار هم و فعالیت همزمان آن‌ها از لزومات انجام یک طرح بود؛ اما مهم‌ترین نیروی اجرایی، متخصصی بود که توانایی تجزیه و تحلیل نقشه‌های مختلف، انطباق آن‌ها و در نهایت ایجاد یک خروجی واحد از ترکیب داده‌های متخصصین دیگر داشته باشد که با نام متخصص گزینش (Drafting Technician) شناخته می‌شد.

ورود اولین موج تکنولوژی به صنعت و تولید نرم‌افزارهای ابتدایی در چند زمینه باعث شد تا نیاز به تعدادی از نیروهای متخصص احساس نشود اما همچنان حضور متخصص گزینش این بار با وظایف محدودتر الزامی بود. با انتشار نرم‌افزار اتوکد در سال 1360، نزدیک به 750 موسسه بزرگ طراحی در سراسر جهان تا کنون خود را با آخرین روش‌های طراحی‌ نرم‌افزاری همگام کردند. پیش از این اتفاق، طراحی‌ها به استفاده از مداد خط‌ کش و پرگار توسط تعداد زیادی از نیروهای متخصص و اکنون تنها به یک فرد آشنا با محیط نرم‌افزارهای طراحی و استفاده از موس و کیبورد رایانه نیاز دارند.

مشاهده‌ی تصاویر زیر درک بهتری از دشواری‌های طراحی یک پروژه به شما خواهد داد.

اشتراک گذاری
By | ۱۳۹۸-۱-۱۰ ۰۱:۴۲:۳۳ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۸|bim, شرکت های مهندسی, نرم افزار|

Leave A Comment