مهاجرت به مدلسازی اطلاعات ساختمان

مهاجرت به مدلسازی اطلاعات ساختمان

درک مدلسازی اطلاعات ساختمان

برای درک هرچه بهتر مدلسازی اطلاعات ساختمان (بیم) باید نگاهی موشکافانه و دقیق به این فرآیند انداخت:

در طراحی سنتی، طراح مجموعه ای از نقشه ها را با استفاده از از مداد و یا نرم افزار CAD طراحی می کند. این طراحی ها، چه بصورت فیزیکی چاپ شده و یا فایل های دیجیتالی، به صورت فایل های مجزایی هستند که هیچ گونه ارتباط درونی با یکدیگر ندارند. در این طرح ها چیزی بیش از مجموعه ای از خطوط در صفحه نیستند. معماران و طراحان در طی قرون به این شیوه کار کرده اند. با توجه به پیچیدگی ساختمانی در آن زمان، این طرح ها بطور مستقیم با سازنده در میان گذاشته می شد و برای توصیف و هدف ساختمان، کافی بود.

بیشتر بخوانید:  bim چیست؟
بیشتر بخوانید:  CAD یا BIM؟

روش مدلسازی اطلاعات ساختمان به دنبال سازگاری با لایه های اضافه شده اطلاعات است که به انتقال اطلاعات بین همهی افراد مرتبط با پروژه کمک می کند. این افراد ممکن است گروه طراحی، سازندگان و مالکان باشند. همهی این گروه ها نیازمند روشی هستند که در آن بتوانند اطلاعات را درباره ی پروژه در سطح وسیع تری بین یکدیگر به اشتراک بگذارند. 

هدف از مدلسازی اطلاعات ساختمان، وارد کردن همه چیز در یک مدل است تا بتوان به ساختمان یا پروژه با دید کلی نگاه کرد. با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان، می توان اجزاء تشکیل دهنده ساختمان را طراحی یا اصلاح کرد و سیستم می تواند این تغییرات را در همه ی جنبه ها دیگر طرح اعمال کند؛ بنابراین، همان طور که شما در حال طراحی پلان ساختمان هستید، سیستم همزمان نمای ارتفاعی، مقطعی و جزئیات را به همراه بار انرژی می سازد؛ و اگر شما تغییر را در نمای ارتفاعی اعمال کنید، سیستم همین تغییر را به شکل خودکار در پلان و مقطع اعمال خواهد کرد.

مهم نیست از کجا تغییر را شروع می کنیم، زیرا این تغییر به کل مدل اعمال می شود. سیستم به شکل خودکار و همزمان این تغییرات را در قسمت های دیگر اعمال می کند. همچنین مدلسازی اطلاعات ساختمان به شما این امکان را می دهد که اطلاعات کلیدی ساختمان را درون مدل و یا عناصر مدل قرار دهید. درحالی که سیستم قبلی در طراحی ساختمان، تنها این اجازه را به شما می داد که عملکردهای کلی با ایجاد علائم و یاداشت ها اطلاعات اضافه کنید. مدل BIM حاوی اطلاعات کلیدی واقعی مانند مقدار R، مصالح، قابلیت بازیافت و غیره است که درون مدل به کار می رفته اند.

بیشتر بخوانید:  بیم نرم افزار نیست بلکه یک مفهوم است!!
بیشتر بخوانید:  راهنمای بیم برای مدلسازی اولیه
اشتراک گذاری
By | ۱۳۹۸-۷-۱۲ ۱۹:۲۴:۳۰ +۰۰:۰۰ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۸|bim|