ساختمان های بلند

ساختمان های بلند

با رشد جمعیت و نیاز گسترده انسان ها به صنعت در قرن اخیر شاهد افزایش درخواست مسکن و املاک تجاری و اداری هستیم از این رو شروع به ساخت سازه های بلند روز به روز افزایش یافت. سازه های که نشان دهنده قدرت ساخت و تکنولوژی برای یک شرکت به حساب می آمد و ازاین رو کشوری که توانایی ساخت سازه ای بلندتر را داشت قدرتمند تر بود. پس دنیا وارد جنگی با عنوان ساخت بلندترین سازه شد.

نگاهی دقیق به آمارها

  • رشد ساختمان های بلند در گذر زمان

با نگاهی به نمودار شکل زیر می توان دریافت که از سال 1996 رشد بسیار گسترده ای در ساخت ساختمان های بلند در دنیا صورت گرفت. به عنوان مثال در سال 2018، 143 ساختمان بیش از 200 متر و 18 ساختمان بیش از 300 متر ساخت شده است در حالی که این آمار در سال 1996 به تعداد 10 ساختمان بیش از 200 متر و 2ساختمان بیش از 300 متر می باشد.

Completions Timeline

  • ساخت ساختمان های بلند بر اساس کشور

اگر معیار ساختمان های بلند رو با ارتفاع بیش از 200 متر قرار بدیم، با نگاهی به شکل زیر می توان دریافت که پادشاه تعداد ساختمان های بلند بی تردید چین خواهد بود. در سال 2018 چین  88 ساختمان بلند بیش از 200 متر که مجموعا چیزی درحدود 21566 متر ارتفاع دارند را تکیل کرده است و این یعنی چین 61.5 درصد از کل ساختمان های بلند دنیا را در سال 2018 ساخته است.

Completions by country

جایگاه دوم این نمودار در اختیار ایالات متحده آمریکاست که 13 ساختمان بیش از 200 متر با مجموع ارتفاعی حدود 3343 متر را در این سال تکمیل کرده است.

  • ساخت ساختمان های بلند بر اساس شهر

اگر معیار ساختمان های بلند رو با ارتفاع بیش از 200 متر قرار بدیم، با نگاهی به شکل زیر می توان دریافت که شهر شنزن (Shenzhen) در چین 14 ساختمان بیش از 200 متر را با مجموع ارتفاع 3723 متر در سال 2018 تکمیل کرده است. اما نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه امارت در جایگاه سوم ساخت ساختمان های بلند در دنیا را در سال 2018 دارد ولی شهر دبی در این سال 10 ساختمان بلند با مجموع ارتفاعی حدود 2665 متر را تکمیل کرده است.

Completions by city

جایگاه دوم این نمودار در اختیار ایالات متحده آمریکاست که 13 ساختمان بیش از 200 متر با مجموع ارتفاعی حدود 3343 متر را در این سال تکمیل کرده است.

  • نوع کاربری ساختمان های بلند 

ساختمان های بلند تکمیل شده در سال 2018 کاربری های متفاوتی دارند ولی جایگاه اول در اختیار ساختمان های اداری با 42 درصد و سپس ساختمان های مسکونی با 31.5 درصد است.

Completions by Function

حال اگر 100 ساختمان بلند دنیا در طی سال های مختلف بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که میزان ساختمان های اداری بلند به مرور کاهش پیدا میکنه و به تعدا ساختمان های بلند چندمنظوره و مسکونی اضافه شده است.

world 100 Tallest by function

  • نوع مصالح ساختمان های بلند 

ساختمان های بلند تکمیل شده در سال 2018 مصالحی همچون بتن و کامپوزیت و فولاد را در خود دارند ولی بیشترین مصالح استفاده شده در سال 2018 مربوط به بتن هست که 62.9 درصد کل ساخت را تشکیل می دهد سپس مصالجی همچون کامپوزیت با 35 درصد و فولاد با 0.7 درصد می باشد.

Completions by material

اما اگر یه نگاهی به 100 ساختمان بلند دنیا در طی زمان بندازیم همه چی کاملا متفاوت خواهد بود. در گذشته تنها فولاد بیشترین استفاده در ساخت ساختمان های بلند داشته است ولی به مرور با توسعه تکنولوژی و ساخت بتن جایگاه مناسبی رو در این بین پیدا میکنه و در سال 2018، 100 ساختمان بلند دنیا بیشتر مصالحی از نوع بتنی و کامپوزیت دارند.

world 100 Tallest by material

اشتراک گذاری
By | ۱۳۹۸-۷-۷ ۱۲:۰۴:۵۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۸ام, ۱۳۹۸|bim|